Download Nepali Ukhan App from Play store.

युद्धको बेलामा बुद्धको पुराण काम लाग्दैन ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Yuddha ko bela buddha ko puraan kaam laagdaina.

अर्थ


हरेक दर्शन प्रयोग गर्ने उपयुक्त समय र स्थान हुन्छ ।

Literal English Translation


There is no use of Buddha's scripts (Purans) during war.

English Meaning


There is time and place for every philosophy.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

टाढाको देउता भन्दा नजिकको भुत काम लाग्छ ।

Taadhaa ko deutaa bhandaa najik ko bhut kaam laagchha.

परिमार्जित मिति:

गु पुछेको टालो पनी बेलामा काम लाग्छ ।

Gu puchheko taalo pani bela maa kaam laagchha.

परिमार्जित मिति:

आगो ताप्नु मुढाको कुरा, सुन्‍नु बुढाको ।

Aago taapnu muda ko kura sunnu buda ko

परिमार्जित मिति:

दशा लागेको बेला नभरेको बन्दुक पनि पड्कन्छ ।

Dasa laageko bela nabhareko banduk pani padkanchha.

परिमार्जित मिति:

कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा ।

Kachchaa baidhya ko matraa yampurko yaatra.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: