Download Nepali Ukhan App from Play store.

उनीहरूको घरमा झगडा हाम्रो घरमा धुनधान ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Uni haru ko ghar ma jhagada hamro ghar ma dhun dhaan.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

विष्टको घरमा भात पाक्दा दमाईको घरमा खलबल ।

Bista ko ghar maa bhaat paakdaa damai ko ghar maa khalbal.

परिमार्जित मिति:

ढुंगाको भर माटो, माटोको भर ढुंगा ।

Dhunga ko bhar maato, maato ko bhar dhunga.

परिमार्जित मिति:

फिनी हराएको थाहा छैन गहुँको दाना गन्ने ।

Fini harayeko thaha chhaina gahu ko dana ganne.

परिमार्जित मिति:

राजाको घरमा नुन को दु:ख !

Raajaa ko ghar maa nun ko dukha !

परिमार्जित मिति:

गहिराको घरलाई पहिराको डर, डाँडाको घरलाई जाडाको डर ।

Gahiraa ko ghar lai pahiraa ko dar, dandaa ko ghar lai jaadaa ko dar.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: