Download Nepali Ukhan App from Play store.

उही नाम्लो उही कुम्लो ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Uhi naamlo uhi kumlo.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जस्तो नाम उस्तै काम ।

Jasto naam ustai kaam.

परिमार्जित मिति:

काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।

Kaam kuro ekaa tira kumlo boki Thimi tira.

परिमार्जित मिति:

मरेको बिरालो काखी च्यापेर ठिमीको उकालो ।

Mareko biralo kaakhi chyapi Thimi ko ukaalo.

परिमार्जित मिति:

काशी जाने कुतिको बाटो !

Kaashi jaane kuti ko baato.

परिमार्जित मिति:

एउटा थाप्लो दुईटा नाम्लो ।

Euta thaplo duita namlo

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: