Download Nepali Ukhan App from Play store.

तीलको पहाड बनाउनु ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Til ko pahad banaunu.

अर्थ


सानो कुरालाई एकदम ठुलो बनाएर निउ खोज्नु ।

Literal English Translation


To make a hill out of sesame seeds.

English Meaning


Responding disproportionately to something - usually an adverse circumstance.

English Proverb


Make a mountain out of a molehill.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

नजाने शहरको GPS नलगाउनु ।

Najaane sahar ko GPS nalagaunu.

परिमार्जित मिति:

माछाको बल पानी सम्म ।

Machhaa ko bal paani samma.

परिमार्जित मिति:

रुद्रघण्टी नहुनेको विश्वास नगर्नु ।

Rudraghanti nahune ko biswaas nagarnu.

परिमार्जित मिति:

नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु ।

Najaane gau ko bato nasodhnu.

परिमार्जित मिति:

ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु ।

Daat ko nimto khaayi patyaunu.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: