Download Nepali Ukhan App from Play store.

ठेस लाग्न भिर चाहिन्न ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Thes lagna bhir chaninna.

अर्थ


तपाइँलाई तपाइँको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नबाट रोक्नको लागि ठूलो विपत्तिको आवश्यकता पर्दैन । कहिलेकाहीँ, स-साना बाधाहरू तपाईंलाई असफल बनाउन पर्याप्त हुन्छन् ।

Literal English Translation


You don't need a hill to stub your toe.

English Meaning


You don't need a huge disaster to prevent you from achieving your goals. Sometimes, minor hurdles are enough to make you fail.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

माग्ने लाई छान्ने अधिकार हुँदैन ।

Maagne lai chhanne adhikaar hudaina.

परिमार्जित मिति:

खुर्सानी बिना भतेर अड्किन्न ।

Khursani bina bhater adkinna.

परिमार्जित मिति:

मरी लानु केहि छैन ।

Mari laanu kehi chhaina.

परिमार्जित मिति:

नानी भन्दा आची ठूलो ।

Naani bhanda aachi thulo.

परिमार्जित मिति:

बाघ बुढो भयो भने नि शिकार गर्न छाड्दैन ।

Baagh budo bhaye pani sikaar garna chhaddaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: