Download Nepali Ukhan App from Play store.

थैली बलियो भए साथीको के कमि !


परिमार्जित मिति:

Roman English


Thaili baliyo bhaye saathi ko k kami !
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

धन कमाई धाक, साथी कमाई लाख !

Dhan kamai dhaak, saathi kamali laakh !

परिमार्जित मिति:

कागले कोइलिलाइ काले भन्छ !

Kaag le koili lai kaale bhanchha !

परिमार्जित मिति:

काग बाठो भयो भने गु खान्छ ।

Kaag batho bhayo bhane gu khanchha.

परिमार्जित मिति:

आए बाउको गए साहुको !

Aaye bau ko gaye saahu ko !

परिमार्जित मिति:

गोरु नभएको हली र ठेडी नभएको हलोको के काम !

Goru nabhayeko hale ra thedi nabhayeko halo ko k kaam !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: