Download Nepali Ukhan App from Play store.

टाढाको देउता, करेसाको भुत !


परिमार्जित मिति:

Roman English


Tada ko deuta, karesa ko bhut !
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

टाढाको देउता भन्दा नजिकको भुत काम लाग्छ ।

Taadhaa ko deutaa bhandaa najik ko bhut kaam laagchha.

परिमार्जित मिति:

चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचाल्ने ।

Chor ko khutta kaat bhanda khutta uchalne.

परिमार्जित मिति:

कसाईको अगाडी बाख्राको आँसुको के अर्थ !

Kasai ko agadi bakhra ko anshu ko k artha !

परिमार्जित मिति:

हाती को दुइटा दात हुन्छ, एउटा खाने अर्को देखाउने ।

Haatti ko dui woata daant hunchha, euta khaane, arko dekhaaune.

परिमार्जित मिति:

गिद्धको सामु कौवाको पखेटा !

Giddha ko saamu kauwa ko pakheta !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: