Download Nepali Ukhan App from Play store.

तँ कुटे जस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Ta kute jasto gar, ma roye jasto garchhu.

अर्थ


बाहिर नमिले जस्तो देखाएर भित्र भित्र मिलिमतो गर्नु ।

Literal English Translation


You pretend to hit me, I will pretend to cry.

English Meaning


Two parties showing off as fighting while they secretly work together for their common benefit.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसाको बच्चा दरबारमा

Kasta kasta kaha gaye musa ko bacchha durbar maa

परिमार्जित मिति:

बाघ समाउन गएको, खरायोले खस्र्याक्क गर्दा मुर्छा ।

Bagh samauna gayeko, kharayo le khasryak garda murchha.

परिमार्जित मिति:

जस्तो तस्तो चाहिएन, भने जस्तो पाइएन !

Jasto tasto chaahiyena, bhane jasto paayiyena !

परिमार्जित मिति:

जस्तो रोप्यो, तेस्तै फल्छ ।

Jasto ropyo testai falchha.

परिमार्जित मिति:

कुरो र कुलो जता लग्यो त्यतै जान्छ ।

Kuro ra kulo jataa lagyo tyatai jaanchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: