Download Nepali Ukhan App from Play store.

स्वास्नीको आगाडी किम जोङ्ग पनी बिरालो ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Swasni ko agaadi Kim Jong pani biraalo.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो ।

Logne swasni ko jhagada paraal ko aago.

परिमार्जित मिति:

इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान ।

Indra ko agaadi swarga ko bayaan.

परिमार्जित मिति:

कसाईंको अगाडि बाख्रा रोएको ।

Kasaayi ko agaadi bakhraa royeko.

परिमार्जित मिति:

घरको बाघ वनको बिरालो ।

Ghar ko baagh ban ko biraalo.

परिमार्जित मिति:

जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको ।

Jun jogi aaye pani kanai chireko.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: