Download Nepali Ukhan App from Play store.

सूर्यको अगाडि बत्ती ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Surya ko agadi batti.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

मामा अगाडि कुलकाे वखान ।

Mama agaadi kul ko bakhan.

परिमार्जित मिति:

इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान ।

Indra ko agaadi swarga ko bayaan.

परिमार्जित मिति:

कसाईंको अगाडि बाख्रा रोएको ।

Kasaayi ko agaadi bakhraa royeko.

परिमार्जित मिति:

तित्राको मुखै वैरी ।

Titra ko mukhai bairi.

परिमार्जित मिति:

लिखितमको अघाडी बखतम चल्दैन ।

Likhitam ko agaadi bakhatam chhaldaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: