Download Nepali Ukhan App from Play store.

सूर्यको अगाडि बत्ती ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Surya ko agadi batti.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

कसाईंको अगाडि बाख्रा रोएको ।

Kasaayi ko agaadi bakhraa royeko.

परिमार्जित मिति:

तित्राको मुखै वैरी ।

Titra ko mukhai bairi.

परिमार्जित मिति:

लिखितमको अघाडी बखतम चल्दैन ।

Likhitam ko agaadi bakhatam chhaldaina.

परिमार्जित मिति:

तित्रो बास्यो आफ्नै खती ।

Titro baasyo aafnai khati.

परिमार्जित मिति:

कसाईको अगाडी बाख्राको आँसुको के अर्थ !

Kasai ko agadi bakhra ko anshu ko k artha !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: