Download Nepali Ukhan App from Play store.

शोक न सुर्ता, भोक न भकारी ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Sok na surtaa, bhok na bhakaari.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

तिर्थ न ब्रत, भुडी भर्त !

Tirtha na brata, bhudi barta!

परिमार्जित मिति:

अर्काको भर भोकभोकै मर ।

Arkaa ko bhar bhok bhokai mar.

परिमार्जित मिति:

बारी न विरुवा नौ मुरी तोरी ।

Baari na biruwaa nau muri tori.

परिमार्जित मिति:

बूढा मरे भाका सरे ।

Buda mare bhaakaa sare.

परिमार्जित मिति:

Ex को छोरो न भान्जो न भतिजो ।

Ex ko chhoro na bhaanjo na bhatijo.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: