Download Nepali Ukhan App from Play store.

सत्त्य को धन रहन्छ, असत्त्य को धन रहदैन ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Satya ko dhan rahanchha, asatya ko dhan rahadaina.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

मूर्खको धन रहँदैन ।

Marukha ko dhan rahadaina.

परिमार्जित मिति:

पाँच पैसाको ल्वांग छैन, दस पैसाको स्वांग !

Paanch paisa ko lwaang chhaina, dash paisa ko swang.

परिमार्जित मिति:

तिर्खा धाउँछ, खोला धाउँदैन ।

Tirkha dhauchha, khola dhaudaina.

परिमार्जित मिति:

राजाको धन जान्छ, भँडारेको पेट पोल्छ ।

Raaja ko dhan jaanchha, badaareko pet polchha.

परिमार्जित मिति:

फिनी हराएको थाहा छैन गहुँको दाना गन्ने ।

Fini harayeko thaha chhaina gahu ko dana ganne.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: