Download Nepali Ukhan App from Play store.

सज्जन सँगको मितेरी शिलापत्र, दुर्जन सँगको मितेरी अलपत्र ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Sajjan sanga ko miteri shilapatra, durjan sanga ko miterai alapatra.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

राजाको मति १२ बर्ष प्रजातन्त्रमा राखे पनि बाँङ्गाको बाँङ्गै ।

Rajaa ko mati 12 barsha prajatantra maa raakhe pani bangaa ko baangai.

परिमार्जित मिति:

नानी आज कोसँग सुतिस् ? - एक्लै बासँग, भात केसँग खाईस् ? - निस्तै दुधसँग ।

Naani aaja ko sanga sutis? - eklai ba sanga, bhat ko sanga khayis? - nistai dudh sanga.

परिमार्जित मिति:

सत्त्य को धन रहन्छ, असत्त्य को धन रहदैन ।

Satya ko dhan rahanchha, asatya ko dhan rahadaina.

परिमार्जित मिति:

पशुपतीको जात्रा गाँजाको ब्यापार ।

Pashupati ko jaatra gaanja ko byaapaar.

परिमार्जित मिति:

पशुपती को जात्रा सिद्रा को ब्यापार।

Pashupati ko jatra, sidhraa ko byaapar.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: