Download Nepali Ukhan App from Play store.

सानो छउन्जेल मर्ला भन्‍ने पीर, ठूलो भएपछि मार्ला भन्‍ने पीर ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Saano chhaunjel marlaa bhanne pir, thulo bhaye pachhi marlaa bhanne pir.

Literal English Translation


Worried that they will die when they were a kid and now worried they will kill you when they are grown up.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

हलेदो भन्ने थाहा पाएपछि कोट्याउनु पर्दैन ।

Hadelo bhanne thaahaa paaye pachhi kotyaunu pardaina.

परिमार्जित मिति:

खान्न–खान्न लोकाचार, खाएपछि माना चार ।

Khanna khanna lokachaar, khaaye pachhi maanaa chaar

परिमार्जित मिति:

काम छउन्‍जेल भाँडो, काम सकिएपछि ठाँडो ।

Kaam chhaunjel bhaado, kaam sakiye pachhi thaado.

परिमार्जित मिति:

सत्रु पछ्याउने भाई, तन्नेरी पछ्याउने बुहारी ।

Satru pachhaune bhai, tanneri bachhaune buhaari.

परिमार्जित मिति:

नौलो छँदा नौ पुलाको गाँस, पूरानो भएपछी जगल्टाको नाश ।

Naulo chhada nau pulaa ko gaas, purano bhaye pachhi jagalta ko naas.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: