Download Nepali Ukhan App from Play store.

रिस खा आफू, बुद्धि खा अरु ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Rish kha afu, buddhi kha aru.

अर्थ


जब तपाई रिसाउनुहुन्छ तब मात्र तपाई आफैलाई हानि गर्नुहुन्छ। केवल बुद्धिले तपाईंलाई अरूलाई हराउन दिन्छ।

Literal English Translation


Anger eats yourself while wisdom eats others.

English Meaning


You only harm yourself when you get angry. Only wisdom lets you defeat others.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

खान जाने औषधि, खान नजाने विष ।

Khana jane ausadhi, khana najane bish.

परिमार्जित मिति:

हिस्स बुढीको खिस्स दाँत ।

Hissa budi ko khissa daat.

परिमार्जित मिति:

आफ्नो रुचि खानु, अर्काको रुचि लाउनु ।

Aafno ruchhi khaanu, arkaa ko ruchi launu.

परिमार्जित मिति:

कुप्री बुढीलाई उठी सुख न बसी सुख ।

Kupri budhi lai uthi sukha na basi sukha.

परिमार्जित मिति:

उसै त बूहारी मरिच खाएकी ।

Usai ta buhari marich khaayeki.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: