Download Nepali Ukhan App from Play store.

रात गए अग्रात पलाउँछ ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: अमृत ढकाल

Roman English


Raat gaye agraat palauchha.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

गुलाई चलाए गन्ध ।

Gu lai chalaaye gandha.

परिमार्जित मिति:

लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ ।

Laharaa taandaa pahara garjhinchha.

परिमार्जित मिति:

पाप धुरीबाट कराउँछ ।

Paap dhuri baata karauchha.

परिमार्जित मिति:

राजाको अँगाडि र घोडाको पछाडि नलाग्नु, लात खाइन्छ!

Raajaa ko agaadi ra ghodaa ko pachaadi nalaagnu, laat khaayinchha.

परिमार्जित मिति:

आए आँप गए झटारो ।

Aaye aanp gaye jhataaro.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: