Download Nepali Ukhan App from Play store.

पुँजी न सुजी उचाल मुजी ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Puji na suji, uchaala muji.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

बालब्रम्हचारी, नारी देखे आँखा मारी ।

Baalbramhachari, naari dekhe ankha mari.

परिमार्जित मिति:

खाई न पाई दौरामाथि टाई ।

Khaayi na paayi, dauraa maathi tai.

परिमार्जित मिति:

शोक न सुर्ता, भोक न भकारी ।

Sok na surtaa, bhok na bhakaari.

परिमार्जित मिति:

वाणाको घरमा सबै पुजारी ।

Baada ko ghar maa sabai pujaari.

परिमार्जित मिति:

खाई न पाई छालाको टोपी लाई ।

Khaayi na paayi chaalaa ko topi laayi.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: