Download Nepali Ukhan App from Play store.

पशुपती को जात्रा सिद्रा को ब्यापार।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Pashupati ko jatra, sidhraa ko byaapar.

अर्थ


एउटै प्रयासमा दुई चीजहरू प्राप्त गर्न सफल हुनु ।

Literal English Translation


Dry fish trade while attending pilgrimage at Pashupati.

English Meaning


To succeed in achieving two things in a single action.

English Proverb


To kill two birds with one stone.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

पशुपतिको जात्रा, तिघ्राको व्यापार ।

Pashupati ko jaatraa, tighraa ko byaapar.

परिमार्जित मिति:

पशुपतीको जात्रा गाँजाको ब्यापार ।

Pashupati ko jaatra gaanja ko byaapaar.

परिमार्जित मिति:

कलिवुडको जात्रा तिघ्राको व्यापार ।

Kollywood ko jatra tighra ko byaapar.

परिमार्जित मिति:

बिरालोको हातमा सिद्राको नासो ।

Biralo ko haat maa sidhra ko naaso.

परिमार्जित मिति:

बाघको बाटो बाघ हिड्छ, सर्पको बाटो सर्प ।

Bagh ko baato bagh hidchha, sarpa ko baato sarpa.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: