Download Nepali Ukhan App from Play store.

पशुपतीको जात्रा गाँजाको ब्यापार ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Pashupati ko jaatra gaanja ko byaapaar.

English Proverb


To kill two birds with one stone.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

पशुपतिको जात्रा, तिघ्राको व्यापार ।

Pashupati ko jaatraa, tighraa ko byaapar.

परिमार्जित मिति:

पशुपती को जात्रा सिद्रा को ब्यापार।

Pashupati ko jatra, sidhraa ko byaapar.

परिमार्जित मिति:

कलिवुडको जात्रा तिघ्राको व्यापार ।

Kollywood ko jatra tighra ko byaapar.

परिमार्जित मिति:

काशी जाने कुतिको बाटो !

Kaashi jaane kuti ko baato.

परिमार्जित मिति:

राजाको मति १२ बर्ष प्रजातन्त्रमा राखे पनि बाँङ्गाको बाँङ्गै ।

Rajaa ko mati 12 barsha prajatantra maa raakhe pani bangaa ko baangai.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: