Download Nepali Ukhan App from Play store.

पढ्यो गुन्यो के काम, हलो जोत्यो खायो माम ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Padhyo gunyo ke kaam, halo jotyo khayo maam.

Literal English Translation


There is no point in studying, you work the field and you get to eat.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

पढिलेखी छैन काम, चम्चागिरी गरी खायो माम ।

Padi lekhi chhaina kaam, chamchaa giri gari khaayo maam.

परिमार्जित मिति:

राँडीको घरमा पोईको के खाँचो ।

Raadi ko ghar maa poi ko ke khacho.

परिमार्जित मिति:

आयो गयो माया मोह, आएन गएन को हो को हो ।

Aayo gayo maya moha, aayena gayena ko ho ko ho.

परिमार्जित मिति:

डढेको मुखमा खुदो हालेको रोटि ।

Dadheko mukh maa khudo haaleko roti.

परिमार्जित मिति:

लालमायाको त पत्तै छैन, खस्रे कामिको खसखस !

Laal maya ko ta pattai chhaina, khasne kaami ko khas khas.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: