Download Nepali Ukhan App from Play store.

नेवार इस्ट र बाउ दुष्ट कहिल्यै हुँदैन ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Newar ista ra bau dusta kahilai hudaina.

Literal English Translation


Newar will never be a friend and a father will never be evil.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

बोलेर बाठो र दौडेर छिटो कहिल्यै हुँदैन ।

Bolera batho ra daudera chhito kahelei hudaina.

परिमार्जित मिति:

थारुलाई दारु र मुसा भए केही चाहिँदैन ।

Thaaru lai daaru ra musa bhaye kehi chaahidaina.

परिमार्जित मिति:

रावण मरेर लंका खाली हुँदैन ।

Raaban marera lankaa khaali hudaina.

परिमार्जित मिति:

पैसा न कौडी बजार बजार दौडी ।

Paisa na kaudi bajar bajar daudi.

परिमार्जित मिति:

बाध दुब्लाएर बिरालो हुदैन ।

Baag dublaayera biralo hudaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: