Download Nepali Ukhan App from Play store.

नयाँ जोगी खरानी धेरै घस्छ ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Naya jogi kharani dherai ghaschha

अर्थ


धेरै अनुभव नभएको व्यक्तिले चाहिने भन्दा बडी काम गर्छन् ।

Literal English Translation


New jogi (Hindu monk) will put more ash in his body.

English Meaning


Amateurs tend to overdo things.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

कहाँ जान्छस् मछली मेरै ढडिया ।

Kaha jaanchhas machali merai dhadiya.

परिमार्जित मिति:

धेरै खायो भने चीनी पनि तितो हुन्छ ।

Dherai khayo bhane chini pani tito hunchha.

परिमार्जित मिति:

घरै पोले पछि खरानीको के पिर।

Gharai pole pachhi kharaani ko k pir.

परिमार्जित मिति:

जोगीको घरमा सन्यासी पाहुना ।

Jogi ko ghar maa sanyaasi paahuna.

परिमार्जित मिति:

मूर्खको धन रहँदैन ।

Marukha ko dhan rahadaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: