Download Nepali Ukhan App from Play store.

नाउँ न जस् खरानी घस् ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Nau na jas, kharani ghash.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

नयाँ जोगी खरानी धेरै घस्छ ।

Naya jogi kharani dherai ghaschha

परिमार्जित मिति:

खान जाने औषधि, खान नजाने विष ।

Khana jane ausadhi, khana najane bish.

परिमार्जित मिति:

गाउँ भरिको साईनो, पानी खान पाइन ।

Gau bhari ko saino, paani khana paina.

परिमार्जित मिति:

कुन्ताको महादेव खरानी घसेको ।

Kunta ko mahadev kharaani ghaseko.

परिमार्जित मिति:

ठाउँ न ठहर, बूढीको रहर ।

Thau na thahar, budi ko rahar.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: