Download Nepali Ukhan App from Play store.

नारीको भाग्य बिहान सोह्र साँझ चौसठ्ठी ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Nari ko bhagya bihana sohra sanjha chausaththi.

Literal English Translation


A woman's luck is sixteen in the morning and sixty-four in the evening
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

आम्दानी चार आनाको खर्च बाह्र आनाको ।

Aamdani chaar aanaa ko kharchaa bahra aanaa ko.

परिमार्जित मिति:

उठ बुहारी सास फेर, ढिकी छाड्नासाथ जाँतो हेर ।

Utha buhaari saas fera, dhiki chaadnaa saath jaato hera.

परिमार्जित मिति:

फिनी हराएको थाहा छैन गहुँको दाना गन्ने ।

Fini harayeko thaha chhaina gahu ko dana ganne.

परिमार्जित मिति:

गाउँ भरिको साईनो, पानी खान पाइन ।

Gau bhari ko saino, paani khana paina.

परिमार्जित मिति:

अभागीको भाई सप्रन्छ, भाग्यमानीको छोरो सप्रन्छ ।

Abhaagi ko bhai sapranchha, bhaagyamaani ko chhoro sapranchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: