Download Nepali Ukhan App from Play store.

नपाउनेले केरा पायो बोक्रा समेत चपायो ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: अमृत ढकाल

Roman English


Napaune le keraa paayo bokra samet chapaayo.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

नपाउने ले केरा पायो बीयर संगै खायो ।

Napaune le keraa paayo beer sangai khaayo.

परिमार्जित मिति:

नपाउनेले केरा पायो, चियामा चोपी खायो ।

Napaune le keraa paayo, chiyaa maa chopi khaayo.

परिमार्जित मिति:

एउटाले बिरायो साखा पिरायो ।

Euta le birayo sakha pirayo.

परिमार्जित मिति:

इश्वर धपायो, शास्त्र चपायो ।

Ishwor dhapaayo, saastra chapaayo.

परिमार्जित मिति:

नपाउनेले छोरो पायो, खेलाई खेलाई मार्यो !

Napaune le chhoro paayo, khelai khelai maaryo.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: