Download Nepali Ukhan App from Play store.

नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: अमृत ढकाल


Roman English


Najaane gau ko bato nasodhnu.

अर्थ


तपाईसँग सरोकार नभएका कुराहरूमा समय बर्बाद नगर्नुहोस् ।

Literal English Translation


Don't ask for direction to a village you are not heading to.

English Meaning


Don't waste time on things that do not concern you.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

नजाने शहरको GPS नलगाउनु ।

Najaane sahar ko GPS nalagaunu.

परिमार्जित मिति:

काशी जाने कुतिको बाटो !

Kaashi jaane kuti ko baato.

परिमार्जित मिति:

रुद्रघण्टी नहुनेको विश्वास नगर्नु ।

Rudraghanti nahune ko biswaas nagarnu.

परिमार्जित मिति:

आए बाउको गए साहुको !

Aaye bau ko gaye saahu ko !

परिमार्जित मिति:

नाच्न नजान्ने आँगन टेढो ।

Naachna najaanne agan tedo !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: