Download Nepali Ukhan App from Play store.

नाफा भए पेशा, घाटा भए दशा ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Nafa bhaye pesha, ghata bhaye dasha.

Literal English Translation


If there is a profit, it is a profession, if there is a loss, it is a misfortune.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

भाई भए भरोस, गाई भए गोरस !

Bhai bhaye bharos, gai bhaye goras !

परिमार्जित मिति:

भए अन्त नभए बुढाथोकीको जन्त ।

Bhaye anta nabhaye budathoki ko janta.

परिमार्जित मिति:

बाघ बुढो भए पनि घाँस खाँदैन ।

Bagh budo bhaye pani ghas khadaina.

परिमार्जित मिति:

भैंसी नुहाएर गाई हुदैन, भाई मोटाएर दाई हुदैन ।

Bhaisi nuhayera gai hudaina, bhai motayera dai hudaina.

परिमार्जित मिति:

थोरै भए ठिक्क, धेरै भए दिक्क ।

Thorai bhaye thikka, dherai bhaye dikka.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: