Download Nepali Ukhan App from Play store.

नभएकी स्वास्नी कस्ती कस्ती, भएकी स्वास्नी सस्ती !


परिमार्जित मिति:

Roman English


Nabhaye ki swasni kasti kasti, bhaye ki swasni saasti !
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

धर्ममा बसेकी स्वास्नी एउटैको, पोइला हिडेकी सबैको ।

Dharma maa baseki swasni eutai ko, poila hideki sabai ko.

परिमार्जित मिति:

सुघरी स्वास्निको पोइ मोटाउछ , फोहोरी स्वास्निको कुकुर मोटाउछ ।

Sughari swaasni ko poi motauchha, fohori swaasni ko kukur motauchha.

परिमार्जित मिति:

थैली बलियो भए साथीको के कमि !

Thaili baliyo bhaye saathi ko k kami !

परिमार्जित मिति:

सबै कुकुर कासी गए गु कस्ले खाने ?

Sabai kukur Kashi gaye gu kasle khaane ?

परिमार्जित मिति:

जस्तो तस्तो चाहिएन, भने जस्तो पाइएन !

Jasto tasto chaahiyena, bhane jasto paayiyena !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: