Download Nepali Ukhan App from Play store.

नानी आज कोसँग सुतिस् ? - एक्लै बासँग, भात केसँग खाईस् ? - निस्तै दुधसँग ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: Sanjib Thapa

Roman English


Naani aaja ko sanga sutis? - eklai ba sanga, bhat ko sanga khayis? - nistai dudh sanga.

अर्थ


आफूसँग सर्बस्व हुदाहुदै अझ धेरै भागको आश गर्नु ।

Literal English Translation


Girl, who did you sleep with? - Alone with daddy, what did you eat rice with? - plainly with rice.

English Meaning


Hoping for more even when you have everything.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

सज्जन सँगको मितेरी शिलापत्र, दुर्जन सँगको मितेरी अलपत्र ।

Sajjan sanga ko miteri shilapatra, durjan sanga ko miterai alapatra.

परिमार्जित मिति:

राजाको मति १२ बर्ष प्रजातन्त्रमा राखे पनि बाँङ्गाको बाँङ्गै ।

Rajaa ko mati 12 barsha prajatantra maa raakhe pani bangaa ko baangai.

परिमार्जित मिति:

अदुवा खाई सभामा बस, मुला खाई बन पस ।

Aduwaa khaayi sabhaa maa basa, mulaa khaayi bana pasa.

परिमार्जित मिति:

जति खान नपाएर मर्छन्, त्यो भन्दा बढी खान नजानेर ।

Jati khaana napayera marchhan, tyo bhanda badi khaana najaanera.

परिमार्जित मिति:

अर्काको आङ्गको जुम्रा देख्‍ने, आफ्‍नो आङ्गको भैसी पनि नदेख्‍ने ।

Arka ko aang ko jumra dekhne, aafno aang ko bhaisi pani nadekhne.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: