Download Nepali Ukhan App from Play store.

नबिराउनु नडराउनु ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Na biraunu na daraunu !

अर्थ


यदि तपाईंले सही बाटो रोज्नुभयो र सही काम गर्नुभयो भने, तपाईंले परिणामहरूको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन।

Literal English Translation


Don't do wrong and don't worry.

English Meaning


If you do the right thing, you don't have to worry.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

मर्नु भन्दा बौलाउनु निको ।

Marnu bhanda baulaunu niko .

परिमार्जित मिति:

ऋण लाग्दा नडराउनु, दिन लाग्दा डराउनु ।

Rin lagdaa nadaraunu, din laagdaa daraunu.

परिमार्जित मिति:

बाघ कराउनु बाख्रो हराउनु ।

Bagh karaunu bakhro haraunu.

परिमार्जित मिति:

स्याल कराउनु कुखरा हराउनु ।

Syaal karaunu kukhura haraunu.

परिमार्जित मिति:

बारी न विरुवा नौ मुरी तोरी ।

Baari na biruwaa nau muri tori.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: