Download Nepali Ukhan App from Play store.

न आमा पट्टिको न मामा पट्टिको ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Na aamaa patti ko na maamaa patti ko.

Literal English Translation


Neither from my mother's side, nor from my uncle's side.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

मामा आउँदा केरा पाकेन, केरा पाक्दा मामा आएनन् ।

Mama auda kera pakena, kera pakdaa mama aayenan.

परिमार्जित मिति:

कामीको पालो कात्तिकमा

Kaami ko paalo kaatikmaa.

परिमार्जित मिति:

मकैको रोटीमा घिउ हाल्न र माइतिको सम्पतिमा जिउ हाल्न बेकार छ ।

Makai ko roti maa ghyu haalna ra maiti ko sampatti maa jiu haalna bekaar chha.

परिमार्जित मिति:

काम न काजको, दुश्मन अनाजको ।

Kaam na kaaj ko dusman anaaj ko.

परिमार्जित मिति:

बुढेसकालमा पाटीको वास ।

Budeskaal maa paati ko baas.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: