Download Nepali Ukhan App from Play store.

मुसाको छोरी मुसैलाई ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Musa ko chhori musai lai.

Literal English Translation


A mouse's daughter for another mouse.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

तित्राको मुखै वैरी ।

Titra ko mukhai bairi.

परिमार्जित मिति:

लक्का छोरोलाई के को धक्का !

Lakka choro lai k ko dhakaa !

परिमार्जित मिति:

अन्धोलाई ऐनाको खोजि ।

Andho lai ainaa ko khoji.

परिमार्जित मिति:

आयूको छोरालाई वायूको डर ।

Aayu ko choora lai baayu ko dar.

परिमार्जित मिति:

चोरको साथी चोर ।

Chor ko sathi chor.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: