Download Nepali Ukhan App from Play store.

मूर्खको धन रहँदैन ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: Sweety Kumari


Roman English


Marukha ko dhan rahadaina.

अर्थ


मूर्ख मानिसले महत्वहीन कुराहरूमा धेरै छिटो पैसा खर्च गर्छ ।

उदाहरण


उसले आफ्नो पैसा अनावश्यक वस्तुहरूमा खर्च गर्यो र छिट्टै गरिब भयो । यसले प्रमाणित गर्छ कि मूर्खको धन रहँदैन ।

Literal English Translation


A fool's money will not last long.

English Meaning


A foolish person spends money too quickly on unimportant things.

English Proverb


A fool and his money are soon parted.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

धन देख्‍दा महादेवको तीन नेत्र ।

Dhan dekhdaa mahadev ko tin netra

परिमार्जित मिति:

सत्त्य को धन रहन्छ, असत्त्य को धन रहदैन ।

Satya ko dhan rahanchha, asatya ko dhan rahadaina.

परिमार्जित मिति:

अन्धाको सहारा लङ्गडा ।

Andhaa ko saahaaraa langadaa.

परिमार्जित मिति:

घैया रोपेर धान फल्दैन ।

Ghaiyaa ropera dhaan faldaina.

परिमार्जित मिति:

ससुरालीको धनमा नामर्दको रजाईं ।

Sasurali ko dhan maa naamarda ko rajai.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: