Download Nepali Ukhan App from Play store.

मर्नु भन्दा बौलाउनु निको ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Marnu bhanda baulaunu niko .

अर्थ


नतिजा आफ्नो पक्षमा नहुदा हार मान्नु भन्दा सम्झौता गर्नु ।

Literal English Translation


It's better to be mad than to die.

English Meaning


It's better to pick not so desirable outcome than to completely lose or stop.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

मर्नु भन्दा अगाडि आङ् तन्काउनु ।

Marnu bhanda agaadi aang tankaunu.

परिमार्जित मिति:

नबिराउनु नडराउनु ।

Na biraunu na daraunu !

परिमार्जित मिति:

विसौलीको जिब्रो फड्कार्नु भन्दा धार्नीको टाउको हल्लाउनु बेस ।

Bisauli ko jibro fadkaarnu bhanda dhaarni ko dauko hallaunu bes.

परिमार्जित मिति:

साउँको भन्दा ब्याजको माया ।

Saunko bhanda byaaj ko maya.

परिमार्जित मिति:

अनिकालको मानु, दिनु न खानु !

Anikaal ko maanu, dinu na khaanu !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: