Download Nepali Ukhan App from Play store.

मन परेको केटो जेठाजू ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Man pareko keto jethaju.

Literal English Translation


The man you like is your brother in law.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

थाकेको बेलामा पाकेको केरा ।

Thakeko bela pakeko kera.

परिमार्जित मिति:

राजाको धन जान्छ, भँडारेको पेट पोल्छ ।

Raaja ko dhan jaanchha, badaareko pet polchha.

परिमार्जित मिति:

धन परेको भन्दा मन परेको राम्रो !

Dhan pareko bhanda man pareko ramro !

परिमार्जित मिति:

ईट को जवाफ पत्थर ले दिनु ।

It ko jawaaf patthar le dinu.

परिमार्जित मिति:

एक पन्थ, दुई काज ।

Ek pantha, dui kaaj.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: