Download Nepali Ukhan App from Play store.

मामा अगाडि कुलकाे वखान ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: दीपक यात्री

Roman English


Mama agaadi kul ko bakhan.

Literal English Translation


To praise the ancestry in front of the uncle.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

आमाको माया आँखाको डिलमा ।

Ama ko maya ankha ko dil maa.

परिमार्जित मिति:

इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान ।

Indra ko agaadi swarga ko bayaan.

परिमार्जित मिति:

माछाको बल पानी सम्म ।

Machhaa ko bal paani samma.

परिमार्जित मिति:

सूर्यको अगाडि बत्ती ।

Surya ko agadi batti.

परिमार्जित मिति:

कसाईंको अगाडि बाख्रा रोएको ।

Kasaayi ko agaadi bakhraa royeko.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: