Download Nepali Ukhan App from Play store.

मलाई खाने बाघले तँलाई पनि खान सक्छ ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Malai khane bagh le talai pani khana sakchha.

अर्थ


एक व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर पार्ने अवस्थाले भविष्यमा अर्को व्यक्तिलाई पनि असर गर्न सक्छ।

Literal English Translation


Tiger that is going to eat me can also eat you.

English Meaning


Situation adversely affecting one person can also affect some other person in future.

English Proverb


Situation adversely affecting one person can also affect some other person in future.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

बाच्छो खाने बाघले पाडोलाई नि बाँकी राख्दैन ।

Baachchho khaane baagh le paado lai ni baaki raakhdaina.

परिमार्जित मिति:

डराउने मान्छेलाई रुखको ठुटो पनि बाघ बन्छ ।

Daraune maanchhe lai rukh ko thuto pani baagh banchha.

परिमार्जित मिति:

आँटी छोरीलाई बाघले नि खाँदैन ।

Aati chhori lai baagh le ni khaadaina.

परिमार्जित मिति:

ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ ।

Oraalo laageko mrigha lai bachchhaa le pani khedchha.

परिमार्जित मिति:

नशा भनेको सुर्तीले पनि दिन्छ ।

Nashaa bhaneko surti le pani dinchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: