Download Nepali Ukhan App from Play store.

माझीको मतो गर्दा सात गाउँ डुबे ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Maajhi ko mato gardaa saat gaun dube.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

माझीले सल्लाह गर्दागर्दै सात गाउँ डुब्यो ।

Majhi le sallah garda gardai saat gaun dubyo.

परिमार्जित मिति:

राजाको घरमा नुन को दु:ख !

Raajaa ko ghar maa nun ko dukha !

परिमार्जित मिति:

ससुरालीको धनमा नामर्दको रजाईं ।

Sasurali ko dhan maa naamarda ko rajai.

परिमार्जित मिति:

झिंगाको डिंगाले हात्ती मर्दैन ।

Jhinga ko dinga le hatti mardaina.

परिमार्जित मिति:

ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गा ।

Dhunga ko bhar maato, maato ko bhar dhunga.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: