Download Nepali Ukhan App from Play store.

माछो माछो भ्यागुतो ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Maacho maacho bhyaaguto.

Literal English Translation


Fish Fish Frog.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

धान खाने मुसा, चोट पाउने भ्यागुतो ।

Dhaan khaane musha, chot paune bhyaguto.

परिमार्जित मिति:

भाग्यमानीको भूतै कमारो ।

Bhagyamaani ko bhutai kamaaro.

परिमार्जित मिति:

न्याउरी मारी पछुतो ।

Nyauri maari pachhuto.

परिमार्जित मिति:

कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा ।

Kachchaa baidhya ko matraa yampurko yaatra.

परिमार्जित मिति:

माग्नेलाई तातो भात ।

Maagne lai taato bhaat.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: