Download Nepali Ukhan App from Play store.

लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: अमृत ढकाल

Roman English


Laharaa taandaa pahara garjhinchha.

English Proverb


Flap of a butterfly’s wings in Brazil can set off a tornado in Texas.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

पढेर भन्दा परेर जानिन्छ ।

Padera bhanda parera janinchha.

परिमार्जित मिति:

अन्धाको सहारा लङ्गडा ।

Andhaa ko saahaaraa langadaa.

परिमार्जित मिति:

जहाँ कंगाल, त्यहाँ चण्डाल ।

Jaha kangaal, tyahaa chandaal.

परिमार्जित मिति:

अजिङ्गरको आहारा दैवले जुराउँछ ।

Ajingar ko aahaaraa daiba le jurauchha.

परिमार्जित मिति:

हेर्दा चरो, पर्दा बन्चरो ।

Herdaa charo, pardaa bancharo.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: