Download Nepali Ukhan App from Play store.

लगनपछिको पोते के काम?


परिमार्जित मिति:

Roman English


Lagan pachhi ko pote ke kaam?
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

घरै पोले पछि खरानीको के पिर।

Gharai pole pachhi kharaani ko k pir.

परिमार्जित मिति:

भित्ताको पनि कान हुन्छ ।

Bhittaa ko pani kaam hunchha.

परिमार्जित मिति:

माछाको बल पानी सम्म ।

Machhaa ko bal paani samma.

परिमार्जित मिति:

माग्नेको धन दशचोटि गन् ।

Maagne ko dhan das choti gan.

परिमार्जित मिति:

अघिको तीतो पछिको मीठो ।

Aghi ko tito pachhi ko mitho.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: