Download Nepali Ukhan App from Play store.

लगनको बेला हगन ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Lagan ko bela hagan.

Literal English Translation


Shitting during auspecious occasion.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जुवाको धन गन्दै नगन ।

Juwa ko dhan gandai nagan.

परिमार्जित मिति:

मामा अगाडि कुलकाे वखान ।

Mama agaadi kul ko bakhan.

परिमार्जित मिति:

जाँगर न साँगर खाने बेला आँ गर ।

Jaagar na saagar khaane belaa aa gar.

परिमार्जित मिति:

माग्नेको धन दशचोटि गन् ।

Maagne ko dhan das choti gan.

परिमार्जित मिति:

थाकेको बेलामा पाकेको केरा ।

Thakeko bela pakeko kera.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: