Download Nepali Ukhan App from Play store.

लाटाको देशमा गाँडा तन्नेरी ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Laata ko desh maa gaadaa tanneri.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

तन्नेरीको साथमा तरुनीको नासो !

Tanneri ko sath maa taruni ko naaso !

परिमार्जित मिति:

वाणाको घरमा सबै पुजारी ।

Baada ko ghar maa sabai pujaari.

परिमार्जित मिति:

लात को घोडा बात ले मान्दैन ।

Laat ko ghodaa baat le maandaina.

परिमार्जित मिति:

अन्धाको सहारा लङ्गडा ।

Andhaa ko saahaaraa langadaa.

परिमार्जित मिति:

टुपी समाएर गालामा चड्कन !

Tuppi samaayera gaalaa maa chadkan!

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: