Download Nepali Ukhan App from Play store.

कुरो र कुलो जता लग्यो त्यतै जान्छ ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Kuro ra kulo jataa lagyo tyatai jaanchha.

Literal English Translation


Conversation and stream can be carried away in any direction.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

छालो जाला तर कालो जादैन !

Chhalo jaalaa tara kaalo jaadaina !

परिमार्जित मिति:

नबोलाएको ठाँउ मा कुकुर मात्रै जान्छ ।

Nabolaayeko thau maa kukur maatra jaanchha.

परिमार्जित मिति:

परबाट भिनाजु आए, तँ जान्छेसकी मा जाउँ !

Para baata vinaju aaye, ta jaanchhas ki ma jau !

परिमार्जित मिति:

चण्डाललाई रुद्राक्षको माला !

Chhandaal lai rudrakshya ko maalaa.

परिमार्जित मिति:

बाघको छालामा स्यालको रजाईं ।

Baagh ko chhaalaa maa syaal ko rajai.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: