Download Nepali Ukhan App from Play store.

कुन्ता कि बुहरी भ्टमास खाकि ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Kunta ki buhari bhatmaas khaaki.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

उसै त बूहारी मरिच खाएकी ।

Usai ta buhari marich khaayeki.

परिमार्जित मिति:

छोरी कुटी बुहारी तह लाउनु ।

Chhori kuti buhaari taha laaunu.

परिमार्जित मिति:

कुन्ताको महादेव खरानी घसेको ।

Kunta ko mahadev kharaani ghaseko.

परिमार्जित मिति:

उखाने काका मन्तरी भाका ।

Ukhane kaka mantari bhaka.

परिमार्जित मिति:

दुइटी बुहारी, एउटा बुलाकी !

Duiti buhaari, euta buhaari !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: