Download Nepali Ukhan App from Play store.

कुकुरले खुट्टा टोक्यो भन्दैमा कुकुरको खुट्टा टोक्नु हुन्न ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Kukur le khutta tokyo bhandai ma kukur ko khutta toknu hunna.

Literal English Translation


Don't bite the dog's leg just because the dog has bitten your leg.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचाल्ने ।

Chor ko khutta kaat bhanda khutta uchalne.

परिमार्जित मिति:

भुक्ने कुकुरले टोक्दैन ।

Bhukne kukur le tokdaina.

परिमार्जित मिति:

अचानो को पिर खुकुरी ले जान्दैन !

Achaano ko pir khukuri le jaandaina !

परिमार्जित मिति:

भुक्ने कुकुर भुकिरहन्छ, टोक्ने कुकुर सुतिरहन्छ ।

Bhukne kukur bhukirahanchha, tokne kukur sutirahanchha.

परिमार्जित मिति:

आगो ताप्नु मुढाको कुरा, सुन्‍नु बुढाको ।

Aago taapnu muda ko kura sunnu buda ko

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: