Download Nepali Ukhan App from Play store.

कुकुरलाई लुतो ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Kukur lai luto.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

नामर्दलाई लुतो ।

Naamarda lai luto.

परिमार्जित मिति:

कुक्कुरलाई हड्डी पैचो ।

Kukur lai haddi paicho.

परिमार्जित मिति:

कुकुरलाई मासु पैंचो ।

Kukur lai maasu paicho.

परिमार्जित मिति:

कुकुरलाई घ्यू पच्दैन ।

Kukur lai ghyu pachdaina.

परिमार्जित मिति:

भुक्ने कुकुरले टोक्दैन ।

Bhukne kukur le tokdaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: