Download Nepali Ukhan App from Play store.

खुट्‍टा भए जुत्ता हजार ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Khutta vaye jutta hajar.

Literal English Translation


Thousand shoes if you have legs.

English Meaning


You can achieve many things if you have the means to do it.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

खुट्टा भए संसार हिडिन्छ ।

Khutta bhaye sansar hidinchha.

परिमार्जित मिति:

यता न उता हातमा जुत्ता |

Yata na uta haat maa juttaa.

परिमार्जित मिति:

परबाट भिनाजु आए, तँ जान्छेसकी मा जाउँ !

Para baata vinaju aaye, ta jaanchhas ki ma jau !

परिमार्जित मिति:

आज घर पुगिएला त ? आफ्नै खुट्टालाइ सोध !

Aaja ghar pugiyela ta? aafnai khutta lai sodha !

परिमार्जित मिति:

हुने हार, दैव नटार ।

Hune haar daiba nataar.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: