Download Nepali Ukhan App from Play store.

खुट्टा भए संसार हिडिन्छ ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: दीपक यात्री


Roman English


Khutta bhaye sansar hidinchha.

Literal English Translation


You can walk the world as long as you have the legs.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

भन्सारमा सुन छ लिन गए हुन्छ ।

Bhansaar maa sun chha lina gaye hunchha.

परिमार्जित मिति:

मूर्ख र पैसा छिट्‍टै सकिन्छ ।

Murkha ra paisa chittai sakinchha.

परिमार्जित मिति:

सर्पको खुट्‍टा सर्पले देख्‍छ ।

Sarpa ko khuttaa sarpa le dekhchha.

परिमार्जित मिति:

हिंडने गोरूले चुटाई खान्छ ।

Hidne goru le chutai khaanchha.

परिमार्जित मिति:

खुट्‍टा भए जुत्ता हजार ।

Khutta vaye jutta hajar.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: