Download Nepali Ukhan App from Play store.

खुर्सानी बिना भतेर अड्किन्न ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Khursani bina bhater adkinna.

अर्थ


सानातिना अवरोधहरूले ठूला घटनाहरू हुनबाट रोक्न सक्दैनन्।

Literal English Translation


Lack of chillies is not going to stop the feast.

English Meaning


Minor obstacles do not prevent big events from happening.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

ठेस लाग्न भिर चाहिन्न ।

Thes lagna bhir chaninna.

परिमार्जित मिति:

गाउँ भरिको साईनो, पानी खान पाइन ।

Gau bhari ko saino, paani khana paina.

परिमार्जित मिति:

बाघ बुढो भए पनि घाँस खाँदैन ।

Bagh budo bhaye pani ghas khadaina.

परिमार्जित मिति:

खुट्टा भए संसार हिडिन्छ ।

Khutta bhaye sansar hidinchha.

परिमार्जित मिति:

नानी भन्दा आची ठूलो ।

Naani bhanda aachi thulo.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: