Download Nepali Ukhan App from Play store.

खुर्सानी बिना भतेर अड्किन्न ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Khursani bina bhater adkinna.

अर्थ


सानातिना अवरोधहरूले ठूला घटनाहरू हुनबाट रोक्न सक्दैनन्।

Literal English Translation


Lack of chillies is not going to stop the feast.

English Meaning


Minor obstacles do not prevent big events from happening.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

ठेस लाग्न भिर चाहिन्न ।

Thes lagna bhir chaninna.

परिमार्जित मिति:

बाघ बुढो भए पनि घाँस खाँदैन ।

Bagh budo bhaye pani ghas khadaina.

परिमार्जित मिति:

नानी भन्दा आची ठूलो ।

Naani bhanda aachi thulo.

परिमार्जित मिति:

बाघ बुढो भयो भने नि शिकार गर्न छाड्दैन ।

Baagh budo bhaye pani sikaar garna chhaddaina.

परिमार्जित मिति:

अरूले हात्ती चढे भनेर आफूले धुरी चढ्नु हुँदैन ।

Aru le hatti chade bhanera aafu le dhuri chadnu hudaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: